Artiklar

Verksamhetsplanering

2011-02-22
När du sätter verksamhetens mål är det viktigt att de är förankrade i hela organisationen. Planera tillsammans så känner medarbetarna delaktighet och kommer få större insikt i helheten. Mål ska vara konkreta och uppnåbara. Vissa frågor måste besvaras i planeringen. Vilka är era ...

Projektledning

2010-09-28
Projekt är ofta en stor del av vardagen på dagens företag. Därför är det bra att känna till grunderna för hur man framgångsrikt leder ett projekt till succé. Det är viktigt att avskärma projektet till ett konkret slutresultat så att inte uppgiften blir ...