Artiklar

Verksamhetsplanering

2011-02-22
När du sätter verksamhetens mål är det viktigt att de är förankrade i hela organisationen. Planera tillsammans så känner medarbetarna delaktighet och kommer få större insikt i helheten. Mål ska vara konkreta och uppnåbara. Vissa frågor måste besvaras i planeringen. Vilka är era ...