Artiklar

Sätt ner foten på jobbet

2011-11-29
Sluta mjäka, var modig och visa vad du vill på kontoret. Ingen kommer att hjälpa dig om du inte själv visar tydligt vad du vill uppnå. Det handlar om att visa din omgivning att du tar dig själv på allvar och kräver att dina kollegor ...

Bli mer effektiv

2011-10-30
Öka din effektivitetsnivå i höst och slipp stressen när julen närmar sig. Vad vill du åstadkomma innan nyår? Planera och sätt mål för att klara av att hålla fokus när tempot skruvas upp. Vad kan du göra för ...

Sociala koder

2011-09-28
Arbetsplatsens sociala koder är nödvändiga för den dagliga trivseln. När vi möter någon som inte spelar efter samma spelregler kommer det att uppstå komplikationer. För att göra vardagen smidig är det bra om alla på jobbet känner till just era koder. ...

Hantera de omotiverade

2011-08-31
Som ledare kommer du någon gång under din karriär oundvikligen tvingas att leda personal som inte är motiverade. Hur hanterar du bäst dessa personer? Hur kan du hjälpa dem att fokusera på roliga utmaningar och arbetsglädje framför trist rutin och leda. ...

Lojalitet med jobbet

2011-07-31
Är hängivenhet och lojalitet med ditt företag bra för dig i längden? Kommer du att bli belönad eller är det i onödan som du anstränger dig för din arbetsgivare?  Ofta är det en win-win situation att tala väl om sin arbetsplats. Det reflekterar ...

Att chefa över ungdomar

2011-06-30
Det är inte alltid lätt att leda unga människor. Många chefer upplever att medarbetare födda på 80-talet kräver en annan typ av ledarstil än den som de själva vant sig vid. Då är det viktigt att bli medveten om skillnaderna för att kunna få med ...

Var flexibel

2011-05-31
Se till att förbereda dig på alla upptänkliga problem som kan dyka upp på din arbetsplats. Genom att ha tänkt igenom olika situationer och hur du ska agera blir du inte alltför överraskad när det händer. För en sak är säker, saker och ting kommer ...

Rekrytera rätt

2011-04-30
Se till att med omsorg välja ut dina medarbetare. En felrekrytering kan kosta mycket. Den extra tid det tar att vara grundlig i urvalsprocessen får du igen på lång sikt när du slipper ersätta personal som slutar. Tester, referenser och ...

Att vara bäst när det gäller

2011-03-31
Lär dig att fokusera på det som är viktigt. Ett splittrat sinne kommer att ge ett splittrat resultat. Skilj på det som är viktigt och det som du vanemässigt gör men egentligen kan skala bort från din arbetsdag. Övning ger färdighet. Börja med ...

Verksamhetsplanering

2011-02-22
När du sätter verksamhetens mål är det viktigt att de är förankrade i hela organisationen. Planera tillsammans så känner medarbetarna delaktighet och kommer få större insikt i helheten. Mål ska vara konkreta och uppnåbara. Vissa frågor måste besvaras i planeringen. Vilka är era ...