Verksamhetsplanering

2011-02-22

När du sätter verksamhetens mål är det viktigt att de är förankrade i hela organisationen. Planera tillsammans så känner medarbetarna delaktighet och kommer få större insikt i helheten. Mål ska vara konkreta och uppnåbara.

Vissa frågor måste besvaras i planeringen. Vilka är era mål för det kommande året? Vad måste ni göra för att komma dit och vem/vilka ska göra det? Vad kommer det att kosta, vad är er budget? Hur följer ni upp och utvärderar era resultat? Finns det några nyckeltal som ni kan använda er av?

Har ni svaret på detta har ni kommit långt. Se till att formalisera diskussionen genom att skriva ned era beslut och gör dokumentet levande genom att låta alla komma med åsikter på avsnitt som rör dom. När alla känner sig delaktiga blir målen tydligare och lättare att arbeta mot för alla medarbetare.

Lämna en kommentar