Stäng av mailen och öka effektiviteten

2010-10-25

Mail är en stor del av mångas arbetsvardag. Men låt den inte ta alltför stor plats, den kommer att sänka effektiviteten och splittra ditt fokus.

Vissa dagar bara strömmar det in nya mail. Då är det viktigt att du har en utarbetad strategi för att hantera detta. Kan du sätta av vissa stunder då du uteslutande går igenom mail? Då behöver du inte inkräkta på tiden när du jobbar med annat. Se även till att ha ett väl fungerande mappsystem så att du lätt kan hitta gamla mail.

Tänk efter hur du själv, och dina kollegor, använder er av mailen. Försök att vara kortfattade och koncisa – längre konversationer kan tas över telefonen eller på möten. Kopiera inte heller in alltför många människor i diskussionen utan maila alla först när ni har ett resultat att rapportera. Skriv ”för kännedom” om det endast är ett informationsutskick.

Lämna en kommentar