Rekrytera rätt

2011-04-30

Se till att med omsorg välja ut dina medarbetare. En felrekrytering kan kosta mycket. Den extra tid det tar att vara grundlig i urvalsprocessen får du igen på lång sikt när du slipper ersätta personal som slutar.

Tester, referenser och djupintervjuer. Sätt in hela arsenalen – det är bra både för dig och den person du ska anställa. Desto viktigare arbetsrollen är, desto mer krut behöver läggas på rekryteringen. En nyckelperson på företaget är viktig men innebär också en sårbarhet då personen blir svår att ersätta. Därför är det bra att minska beroendet av en enskild person genom att sprida ut de viktigaste arbetsuppgifterna på flera roller. Se till att skapa backup genom att ni lär er av varandra, det ska alltid finnas två personer som kan genomföra en uppgift.

Följ upp när personen är anställd genom regelbundna utvärderingar från bådas sida. Utmana dig själv att tänka nytt. Ibland kan det vara värt att anpassa verksamheten efter personalen.

Lämna en kommentar