Projektledning

2010-09-28

Projekt är ofta en stor del av vardagen på dagens företag. Därför är det bra att känna till grunderna för hur man framgångsrikt leder ett projekt till succé.

Det är viktigt att avskärma projektet till ett konkret slutresultat så att inte uppgiften blir alltför stor. Om det från början är en mycket stor uppgift kanske den med fördel kan delas in i mindre delprojekt. Skapa milstolpar och deadlines som gör att ni kontinuerligt kan avstämma hur processen fortlöper och tidigt kan identifiera eventuella problem.

Se också till att delegera ansvaret. Om alla har en egen liten bit att ansvara för blir det inte för betungande för dig som ledare samtidigt som de flesta växer under ansvar. Din roll som projektledare är inte att göra allt jobb utan snarare att koordinera de olika delarna, driva processen framåt och motivera dina team-medlemmar.

Lämna en kommentar