Ledarskapsutbildning för kvinnliga chefer

2010-04-12

Ledarskapsutbildning-for-kvinnliga-chefer Visste ni att idag är 75 procent av alla chefer män. Men besluten blir bättre när både kvinnor och män är beslutsfattare. Ett jämställt ledarskap skapar också trovärdighet gentemot såväl kunder som andra intressenter. Dessutom handlar det förstås också om rättvisa och demokrati.

Det finns flera ledarskapsutbildningar som riktar sig till kvinnliga chefer. Visserligen kan en kvinna med god behållning även gå en ledarskapsutbildning som riktar sig till båda könen, men på en ledarskapsutbildning som enbart riktar sig till kvinnor får kvinnliga chefer många reflektioner, insikter och aha-upplevelser.

Det brukar också ingå att man får en mentor under ett år, vilket är guld värt just för kvinnliga chefer. Män hittar mentorer och förebilder överallt i näringslivet, i alla positioner. Kvinnor kan ha svårare att hitta förebilder i kvinnliga chefer och därför är det viktigt med en mentor. I en ledarskapsutbildning för kvinnor får man också ökad självkännedom, ett större självförtroende och verktyg för allt från massmedieträning till stresshantering.

Bildkälla: www.freedigitalphotos.net/images/Business_People_g201-Woman_With_Noticeboard_p9649.html

Lämna en kommentar