Hantera de omotiverade

2011-08-31

Som ledare kommer du någon gång under din karriär oundvikligen tvingas att leda personal som inte är motiverade. Hur hanterar du bäst dessa personer? Hur kan du hjälpa dem att fokusera på roliga utmaningar och arbetsglädje framför trist rutin och leda.

Du kan decentralisera och ge medarbetarna inflytande över sin arbetsdag. Ju mer man själv har möjlighet att planera sitt arbete desto lättare blir det att anpassa till sitt eget sätt att arbeta. Du kan erbjuda belöningar och bonus för att motivera till hårt arbete. Och ibland kanske arbetsrotation funkar bäst. Låt personal få testa på nya arbetsuppgifter. Kanske är inte gräset grönare på andra sidan. Överlag gäller det att vara tillmötesgående och diskutera sig fram till en lösning som passar alla inblandade. Varken du som chef eller företaget har något på att tvinga människor att utföra uppgifter de inte känner för. Hitta balansen istället.

Lämna en kommentar