Att chefa över ungdomar

2011-06-30

Det är inte alltid lätt att leda unga människor. Många chefer upplever att medarbetare födda på 80-talet kräver en annan typ av ledarstil än den som de själva vant sig vid. Då är det viktigt att bli medveten om skillnaderna för att kunna få med sig alla generationer och skapa en harmonisk arbetsplats.

 
Som yngst på arbetsplatsen, vilket man i många fall är om man är född på 80-talet, kan det ibland vara svårt att smälta in. Chefer tycker ofta att 80-talister i högre grad än många andra ifrågasätter organisationen och sina chefer. Samtidigt har de också ett större behov av bekräftelse, uppmuntran och beröm för sina arbetsinsatser. Det krävs helt enkelt en mer aktiv chefsstil som både kan ta diskussioner och vara med och stötta och inspirera i det dagliga arbetet. Men ungdomar är också beredda att lägga ner mycket arbete om de väl är motiverade så det extra jobbet kan löna sig. 

Lämna en kommentar